AAI in de praktijk

Richtlijnen rond Animal Assisted Interventions (AAI) toepassen in de praktijk loopt niet altijd van een leien dakje. Diverse factoren zoals het financieel aspect, het intern reglement, de steun van de directie, de motivatie van het personeel, de bestaande infrastructuur, het type patiënten, de gezondheid van de dieren, enz. kunnen het volgen van de richtlijnen bemoeilijken. Met deze richtlijnen willen we een houvast bieden om een project op te starten dat zoveel als mogelijk de ideale situatie benadert. Eens het project loopt, bieden de richtlijnen een ondersteuning om het project blijvend te evalueren en bij te sturen waar nodig.

Een AAI-project opstarten kan onmogelijk alleen. Er moet beroep gedaan worden op verschillende actoren die uitgenodigd worden rond de tafel om deze richtlijnen samen te overlopen. Volgens de ervaring, opleiding, interesse, rol die ieder graag op zich neemt gaan de richtlijnen (zo veel mogelijk) progressief aangevinkt worden. Om die reden worden de richtlijnen per thema gegroepeerd. Alle richtlijnen zijn geformuleerd zodat ze bruikbaar zijn voor zowel Animal Assisted Activities (AAA) als Animal Assisted Therapy (AAT) in diverse zorgomgevingen. Op het einde van enkele thema’s vindt men ook nog een aantal aanvullende richtlijnen voor specifieke situaties waaronder AAI in ziekenhuizen.

De reeks richtlijnen start met adviezen voor AAI met honden omdat deze diersoort het meest wordt ingezet in AAI. Voor het welzijn van de hond is het aan te raden dat hij niet permanent in de zorginstelling verblijft. De richtlijnen zijn dan ook opgesteld voor honden die op bezoek komen in de instelling of semi-residentieel zijn (met baasje naar huis gaan).

Aangezien katten, op enkele uitzonderingen na, veel stress ervaren tijdens het transport en zich moeilijk aanpassen aan nieuwe omgevingen, raden we aan om katten residentieel te houden in de zorginstelling. De richtlijnen voor katten zijn dan ook opgesteld voor katten die permanent in de zorginstelling verblijven.

Ook andere dieren kunnen worden ingezet bij AAI, zoals kinderboerderijdieren. Ook deze guidelines vind je op deze pagina.

Hoe meer er rekening gehouden wordt met alle betrokkenen, hoe meer mens en dier baat bij het project zullen hebben en hoe duurzamer het project zal zijn.

Veel succes!

Je vindt de richtlijnen per thema door op onderstaande dieren te klikken. Daaronder vind je enkele voorbeelden van AAI-projecten.

Richtlijnen

Voorbeelden

AAI in WZC Sint-Franciscustehuis
Asbl Un chien pour un sourire
Asbl Un chien pour un sourire: het boek Asbl Un chien pour un sourire: het boek

Sinds eind 2017 kan je hun ervaringen lezen in het Franstalig boek.